Ghiền Chơi Game
GAME MỚI NHẤT

Colorize

Thursday, September 4th, 2014

Colorize

Kết hợp các màu sắc lại phù hợp để qua màn mới.

Những Games trước

Glue Knight - Hiệp sĩ

Thursday, August 28th, 2014

Glue Knight - Hiệp sĩ

Bạn có thể đưa hiệp sĩ của mình đi bao xa?
Invert Selection - Chọn khối ô

Friday, August 15th, 2014

Invert Selection - Chọn khối ô

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.
Feed Me Moar 2 - Hãy cho tôi ăn 2

Friday, July 25th, 2014

Feed Me Moar 2 - Hãy cho tôi ăn 2

Hãy cho các quái vật đang đói được ăn.
Cut the Monster 2 - Tiêu diệt quái vật 2

Monday, July 21st, 2014

Cut the Monster 2 - Tiêu diệt quái vật 2

Hãy thu thập ngôi sao bằng cách bắn vào lũ quái vật.
Up in the Sky - Bay lên trời

Friday, July 11th, 2014

Up in the Sky - Bay lên trời

Hãy giúp chú gà thu thập thật nhiều ngôi sao nhé.
Squid Skid

Friday, June 20th, 2014

Squid Skid

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ nhé :)
Face Chase

Wednesday, June 18th, 2014

Face Chase

Bạn có thể đi được bao xa?


>>30 games cũ hơn