Ghiền Chơi Game
Lính bắn tỉaLính bắn tỉa Lính bắn tỉa Lính bắn tỉa Lính bắn tỉaChèn vào blog game Lính bắn tỉa:
Lính bắn tỉa Lính bắn tỉa Lính bắn tỉa

Random game


Quả táo trí tuệQuả táo trí tuệ
Hãy vẽ đường đi cho quả táo để nó rơi vào đầu ông Anh-xtanh. Liệu bạn có thể chơi được hết 19 levels?
___