Ghiền Chơi Game
PaladogPaladog Paladog Paladog PaladogChèn vào blog game Paladog:
Paladog Paladog Paladog

Random game


25 Game25 Game
Dùng phím để di chuyển các ô vuông. Các vô vuông cùng 1 số mà gặp nhau thì sẽ tăng lên 1 đơn vị. 3 ô vuông cam gặp nhau thì sẽ biến mất. Chúc may mắn!
___